Điều khoản sử dụng


1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Để có thể mua sắm trên Skinsafe.vn đảm bảo khách hàng phải trên 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Khách hàng phải đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. HIỆU LỰC

2.1 Các Điều Khoản sử dụng này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng được thực hiện bởi chúng tôi cho việc cung cấp sản phẩm. Khi khách hàng đặt đơn hàng, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao nhận hàng, điều này không được coi là khách hàng chấp nhận chính thức các Điều Khoản sử dụng này. Không có Điều Khoản sử dụng nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).

2.2 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều Khoản sử dụng này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

3. CÁCH HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

3.1 Khách hàng phải theo hướng dẫn trên trang Web của chúng tôi về cách đặt hàng (Xem thêm tại Hướng dẫn đặt hàng).

3.2 Khi khách hàng đã chọn mua và đặt hàng sản phẩm, khách hàng sẽ được thông báo trên website những chi phí phải trả, bao gồm thuế GTGT (nếu có), và phí giao hàng từ đơn vị vận chuyển. 

3.3 Khách hàng sẽ phải trả đầy đủ số tiền tại thời điểm đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi ngân hàng để tiến hành đơn hàng của khách hàng. Chúng tôi sẽ không giao hàng cho khách hàng nếu như khách hàng chưa thanh toán đầy đủ theo hình thức thanh toán đã chọn. 

3.4 Khách hàng cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi cho mục đích mua sản phẩm hoàn toàn chính xác, và thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà khách hàng sử dụng là của khách hàng, và có đủ tiền hoặc tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của sản phẩm. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của khách hàng trước khi cung cấp sản phẩm.

3.5 Khi khách hàng đặt đơn hàng trên website cũng đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý những Điều khoản sử dụng tại thời điểm đặt hàng. Khách hàng có trách nhiệm xem lại những Điều khoản sử dụng mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

3.6 Đơn hàng của khách hàng sẽ có hiệu lực khi chúng tôi thông báo Xác nhận Đơn hàng.

3.7 Chúng tôi chỉ giao hàng khi đơn hàng đã được xác nhận. Chúng tôi có thể từ chối chấp nhận đơn hàng của khách hàng vì bất cứ lý do gì, bao gồm cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho quý khách sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách gửi lại đơn hàng trước).

3.8 Nếu khách hàng có sai sót trong đơn hàng của mình sau khi đã gửi tới website, vui lòng liên hệ với Fanpage Skinsafe ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo chúng tôi sẽ sửa đổi đơn hàng khi đơn hàng đã được xác nhận.

3.9 Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo giá cả sản phẩm chúng tôi đưa ra là chính xác và ổn định nhất. Nếu giá của đơn hàng có sự thay đổi trước khi chúng tôi xác nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng để xác nhận xem khách hàng có tiếp tục mua sản phẩm với mức giá đã sửa đổi đó không.

3.10 Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi đã xác nhận trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào mà có thể nằm trong đơn hàng của khách hàng cho đến khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.

4. GIAO HÀNG

4.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm khách hàng đã yêu cầu trong đơn đặt hàng.

4.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước cho khách hàng tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi bạn đặt hàng. 

4.3 Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng nếu như có sự chậm trễ trong việc giao nhận hàng, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh nào từ việc giao hàng trễ.

4.4 Khi đơn hàng được giao, khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm có hư hại hay không giống mô tả nào đó trước khi ký nhận hàng. Khách hàng nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này khách hàng cần trao đổi với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

4.5 Có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu xảy ra trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thông qua thông tin liên lạc mà khách hàng đã cung cấp trong đơn đặt hàng. Chúng tôi sẽ giải quyết bằng cách sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến địa chỉ khác.

4.6 Mọi sự rủi ro sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm khi hàng đã giao nhận, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn, hay sản phẩm nằm trong chính sách đổi trả. Kể từ khi sản phẩm đã được chuyển giao cho khách hàng và khách hàng đã ký đơn xác hàng, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.

4.7 Khách hàng phải đảm bảo rằng sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra. Khách hàng có thể hẹn lại giờ giao phù hợp cho mình với đơn vị vận chuyển.

4.8 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của khách hàng hoặc nếu khách hàng (sau 3 lần giao) vẫn không nhận hàng thì chúng tôi sẽ xử lý bằng một trong hai cách sau:

a) Thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà khách hàng phải chịu.

b) Chúng tôi ngay lập tức hoàn lại đơn hàng và thông báo cho khách hàng về việc hủy bỏ đơn hàng. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả lại chi phí mua hàng cho khách hàng sau khi đã trừ đi một khoản phí hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở điều 5.9(a) phía trên).

4.9 Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm khách hàng chọn đã phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cần biết mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà khách hàng muốn.

5. HỦY ĐƠN HÀNG

5.1 Chúng tôi sẽ tự hủy bỏ đơn hàng nếu như sản phẩm không có sẵn. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mua sắm khách hàng đã trả.

5.2 Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền nhận từ khách hàng qua hình thức khách hàng đã thực hiện để trả tiền đơn hàng.

6. HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG (CHO SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI)

Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với website www.skinsafe.vn hoặc Fanpage Facebook. Khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Nhưng một khi đơn hàng đã được chuyển giao cho bên vận chuyển thì đơn hàng không thể hủy được. Nếu khách hàng từ chối nhận đơn hàng thì chúng tôi sẽ xử lý theo điều khoản 5.9 phía trên. 

7. SẢN PHẨM BỊ LỖI

7.1 Chúng tôi đảm bảo rằng:

a) Sản phẩm sẽ được giao nguyên vẹn và đúng với số lượng đã đặt. 

b) Sản phẩm sẽ theo đúng hướng dẫn sử dụng mới nhất của nhà sản xuất như được ghi trên trang Web của chúng tôi hoặc được ghi trên sản phẩm tại thời điểm quý khách đặt hàng.

7.2 Sản phẩm được sử dụng theo đúng hướng dẫn mới nhất của nhà sản xuất được ghi trên trang Web hoặc ngay trên sản phẩm. 

7.3 Chúng tôi cố gắng hết sức để giao sản phẩm trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu quý khách có phàn nàn về sản phẩm bị lỗi, xin vui lòng giữ nguyên tình trạng sản phẩm lúc đó để chúng tôi đến hoàn lại và xử lý trong thời gian sớm nhất có thể.

7.4 Để giúp khách hàng có biện pháp xử lý sản phẩm bị lỗi, chúng tôi sẽ cần sự hợp tác của khách hàng và yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin về sản phẩm, bao gồm:

a) Những minh chứng sản phẩm bị hư hại hoặc bị lỗi. (Video/Hình ảnh)

b) Cung cấp thông tin về số giao hàng và các thông tin khác khi chúng tôi yêu cầu.

Quý khách có thể tham khảo thêm về Chính sách đổi trả để Skinsafe có thể phục vụ khách hàng tốt nhất.

8. GIỚI HẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM

Điều khoản 8 này có hiệu lực trên cả các điều khoản khác và đưa ra toàn bộ các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, và là biện pháp xử lý duy nhất và độc quyền cho:

a) việc thi hành, không thi hành, mục đích thi hành hoặc chậm trễ trong việc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc Hợp Đồng hoặc trên trang Web (hay bất cứ thành phần nào của nó).

b) nếu không liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc tham gia vào hoặc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện này.

9. BẢO HÀNH VÀ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI

Chúng tôi rât quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Skinsafe hoặc các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của khách hàng sớm nhất ngay khi có thể. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể được giải quyết bằng hình thức Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

10. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều Khoản sử dụng này.

11. THÔNG BÁO

Mọi thông báo liên quan đến việc mua hàng và đơn hàng sẽ được gửi dưới hình thức văn bản qua email hoặc điện thoại liên lạc cho khách hàng.

12. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB

Skinsafe tuân theo các quy định về trang website do Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo quy định.

13. SỬA ĐỔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

13.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản sử dụng mới đó. 

13.2 Xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng và đồng ý là quý khách sẽ tuân theo những quy định này. Khách hàng sử dụng trang Web đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và có hiệu lực vào ngày quý khách đến thăm trang Web lần đầu tiên. Nếu khách hàng không đồng ý với những Điều khoản Sử dụng này, xin quý khách vui lòng ngừng sử dụng website ngay lập tức.

13.3. Skinsafe không chịu trách nhiệm về chất lượng đường truyền Internet ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của bạn vào Website.

13.4. Quý khách không được phép sử dụng website hoặc gửi cho chúng tôi hoặc đến trang Web hoặc bất kỳ thành viên nào khác của trang Web bất cứ thứ gì mà:

a) Vi phạm luật pháp, quy định, quy chế, hoặc luật địa phương của bất kỳ cơ quan quyền lực nào.

b) Mang tính lừa đảo, phạm tội, hoặc trái pháp luật.

c) Không chính xác hoặc lỗi thời.

d) Mang tính tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt đối xử, công kích, gây hại, quấy rối, làm nhục, độc hại, lăng mạ, thù ghét, đe dọa, phỉ báng, không đúng sự thật hoặc mang tính chính trị.

e) Giả danh một cá nhân hay đoàn thể hoặc bóp méo mối quan hệ với một cá nhân hay đoàn thể khác.

f) Vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm và không giới hạn cho bản quyền, bản quyền thương hiệu, và quyền phát thanh truyền hình) hay sự riêng tư hoặc các quyền khách của chúng tôi hoặc một bên thứ ba bất kỳ.

g) Có thể trái với lợi ích của chúng tôi.

h) Trái với các quy luật hay yêu cầu mà chúng tôi đã quy định trên trang Web có liên quan đến một phần của trang Web nói riêng hay cả trang Web nói chung.

i) Liên quan đến việc sử dụng của quý khách, cung cấp hoặc phân tán bất kỳ virut, những email không cần thiết, trojan, trap doors, back doors, easter eggs, worms, time bombs, cancelbots hay các chương trình vi tính khác có ý định làm thiệt hại hay can thiệp, lừa dối, chiếm đoạt bất cứ chương trình, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào.

13.5 Các lời nhận xét hoặc những thông tin khác được đăng tải trên trang Web không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên và vì thế tin tưởng vào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ khách viếng thăm trang Web đã tin tưởng vào các thông tin đó, hoặc bất kỳ ai khác biết đến các thông tin được đăng trên trang Web.

Thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các logo, biểu tượng thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Skinsafe. Toàn bộ nội dung của trang Skinsafe.vn được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.  Bản quyền đã được bảo lưu.

Bạn không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang Website Skinsafe.vn cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép từ chúng tôi hay những người đã cấp phép cho chúng tôi. Nếu bạn in, sao chép, hoặc tải bất kỳ phần nào của trang Skinsafe.vn và vi phạm Quy định Sử dụng, bạn sẽ phải hoàn trả hoặc hủy bỏ các bản sao của các tài liệu mà bạn đã làm. 

Ngoại lệ

Nếu có mục nào bị cho là sai luật, không hợp pháp hoặc không có hiệu lực vì bất kỳ lý do luật pháp nào của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào mà những điều khoản này được định sẽ có hiệu lực, thì trong phạm vi cho phép của cơ quan có thẩm quyền, những điều khoản đó sẽ bị loại trừ và những điều khoản còn lại trong Quy định Sử dụng vẫn được sử dụng và giữ nguyên hiệu lực.

Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản sử dụng và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

Chào bạn mới! Tặng 30K cho đơn hàng đầu tiên.

Để lại email của bạn để nhận mã giảm giá và cập nhật khuyến mãi từ skinsafe.